Skip to content

Gevoelens hebben een functie

Veel vrouwen zien het uiten van gevoelens als een vorm van falen. Ze moeten toch sterk zijn. Iemand moet toch die kar trekken. Ook is er een vaak een onderliggende angst dat als ze gaan erkennen wat ze echt voelen ze dan in een diep dal terecht komen.

Het hebben van gevoelens is niet goed of slecht. Het is ons oordeel hierover dat maakt hoe we hiermee omgaan: accepteren we de gevoelens die we hebben, of proberen we zoveel mogelijk te vermijden en te onderdrukken?

Veel mensen hebben niet goed geleerd om hun gevoelens te herkennen en te benoemen. Dat kan zijn omdat er thuis nooit over gesproken werd. Ook kan het zijn dat er al heel snel van je werd gevraagd om niet met je gevoelens te koop te lopen. Dan is het lastig om daar nu wel bij stil te staan en ze goed te herkennen. Je leven kan een lijdensweg geworden wanneer je gevoelens probeer te vermijden door te vluchten in bijvoorbeeld eten. Gevoelens als angst, woede en verdriet zijn misschien onaangenaam, maar ze hebben ons wel iets te vertellen. Ze geven je de boodschap dat er iets aan de hand is waar je iets mee moet doen. Gevoelens hebben een functie. Door te ervaren wat pijnlijk en plezierig is, ben je in staat om de juiste keuzes te maken die goed zijn voor jou.

Back To Top