Skip to content

Ontdek het verborgen draaiboek van jouw leven en ontrafel de mysteries die je identiteit vormen.

In de vroege ontwikkelingsfase, zowel voor als na de geboorte, wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van een kind, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel en sociaal.

Lange tijd werd aangenomen dat baby’s nog geen bewustzijn van emoties hadden en dat hun ervaringen weinig invloed hadden op hun latere leven. Onderzoek heeft aangetoond dat dit een misvatting is.

Baby’s blijken uiterst gevoelig te zijn voor emotionele prikkels, zelfs meer dan volwassenen. Hun emotionele beleving vormt de kern van hun interactie met de omgeving en de mensen om hen heen. Ze zijn niet alleen afhankelijk van anderen voor fysieke zorg, maar ook voor emotionele ondersteuning en verbondenheid.

Hoewel baby’s nog niet kunnen praten, communiceren ze voortdurend hun emoties via huilen, lachen en non-verbale signalen. Het vermogen van volwassenen om hierop te reageren, is van cruciaal belang voor het opbouwen van een veilige hechting en een gezonde emotionele ontwikkeling bij het kind.

Hoe ben jij gestart op deze wereld?

Bruin Vintage Fotocollage Facebook Post-53

 

Op 7 juli 2024 nodigen wij Heidi, Susan en Christina je uit voor een verbindende dag vol zelfontdekking. Ontdek het verborgen draaiboek van jouw leven en ontrafel de mysteries die je identiteit vormen.
Tijdens deze dag zullen we aandacht besteden aan:
  • Het verborgen verhaal achter jouw geboorte: Ontdek de betekenis en invloed ervan.
  • Prenatale opstelling
  • Jouw kwaliteiten en valkuilen
  • Zonnezegels en Maya wijsheid
  • Acupressuur, klankschalen en stemvorken
  • De verbinding met jezelf en in relatie tot anderen
  • Meditatie, ontspanning en healing
  • Heerlijke lunch

Heidi:

De vroege fase in je leven, van conceptie, zwangerschap en bevalling, is van grote invloed op wie jij bent en hoe je omgaat met de wereld om je heen.

De manier waarop jij bent verwekt, gedragen en bent geboren, laten een diepe imprint bij je achter. Dit bepaalt jouw gedrag en hoe je bijvoorbeeld omgaat met relaties of met stress en spanning.

Imprints worden tijdens deze periode gevormd door zowel negatieve als positieve ervaringen. Deze ervaringen worden opgeslagen in ons ‘onbewuste’, in ons ‘lichaamsgeheugen’.

Iedere imprint leidt tot bepaalde gedragskenmerken en zijn heel logisch te verklaren vanuit je geboorteverhaal.

Naast kenmerken ontwikkelen we ook mooie kwaliteiten, in de vorm van talenten, vaardigheden en gaven.

2

 

Kortom jouw geboorteverhaal heeft ontzettend veel impact op hoe jij in het leven staat. Door hier meer over te weten, ga je jezelf en je gedrag veel beter begrijpen. Dan weet je waarom je in bepaalde situaties reageert zoals je doet. Of als ouder kun je veel beter begrijpen waarom je kind bepaald gedrag vertoont.

Bepaalde puzzelstukjes waar je in je leven steeds naar op zoek was, kunnen nu gelegd worden.

Geboortetrauma’s kunnen geheeld worden met positieve intenties, heel diep begrip voor je eigen innerlijke baby en de kracht van herhaling die heling brengt.

Ik ga je nog veel meer gaan vertellen over de impact van deze periode op je leven.

Het wordt een verbindende dag, door weer te gaan verbinden met die innerlijke baby in jou. Hoe ben jij gestart op deze wereld? Hoe ben jij welkom geheten? Hoe was daar de verbinding al met je vader en moeder? Doorvoelen in je lijf wat daar nog geheeld mag worden.

Diep van binnen hebben we allemaal een verhaal dat nog niet verteld is, maar dat verlangt naar aandacht en begrip.

Susan:

Met een Prenatale Opstelling nodig ik je uit om mee te gaan op een reis terug naar de baarmoeder, waar jouw levensreis is begonnen.

In de baarmoeder ervaren we een unieke omgeving, omringd door hulpbronnen die ons eerste contact met het leven vormen: de placenta, de navelstreng, het huidsmeer, het vruchtwater en de vruchtvliezen. Elk van deze elementen draagt een betekenis en vormt de basis voor onze latere ontwikkeling

 

 

De Placenta: Hier begint je relatie met voeding, wat je later beïnvloedt in je eetgewoonten en je houding ten opzichte van voeding of je gezond eet, te veel eet, of misschien wel te weinig.

De Navelstreng: Dit vertegenwoordigt de stroom van geven en ontvangen, waarbij je leert balans te vinden tussen overvloed en tekort

Het Huidsmeer: Dit is als een beschermend laagje om je heen. Het gaat over hoe veilig je jezelf voelt, je grenzen kunt stellen en of je jezelf kwetsbaar durft op te stellen.

Het Vruchtwater: Hier ervaar je bewegingsvrijheid en speelsheid. Het laat je zien hoe vrij je bent om te bewegen en of je de ruimte voelt om je plek in het leven in te nemen.

De Vruchtvliezen: Dit is als ons raam naar de buitenwereld. Het gaat over hoe je jezelf verbindt met anderen en of je je gehoord voelt

Tijdens een Prenatale Opstelling neem ik je mee terug naar die tijd in de baarmoeder. Door al deze elementen te ervaren en te doorvoelen, worden onbewuste patronen en blokkades zichtbaar gemaakt, die jouw volwassen leven beïnvloeden. Dit inzicht biedt de mogelijkheid tot heling en groei, waarbij je jouw prenatale systeem kunt optimaliseren en jouw natuurlijke staat van zijn kunt herstellen

 

4

Voorafgaand aan een prachtige baarmoeder healing zal ik met jullie werken aan enkele energiepunten in het lichaam, ook bekend als acupressuurpunten (deze zijn fysiek te vinden op het lichaam). Dit doen we om de energiestromen te bevorderen en om een diepere verbinding met jezelf te maken, met ondersteuning van een heerlijke olie. Na de meditatie neem ik je mee op een innerlijke reis, waarbij ik een heilige ruimte creëer speciaal voor jou. Dit stelt zachte en liefdevolle frequenties in staat om het veld binnen te stromen, om jou in harmonie te brengen en je af te stemmen op je eigen trillingen. Zo wordt je zelfhelende vermogen aangesproken, zodat je jouw levenspad verder kunt bewandelen. Ik maak hierbij gebruik van drumgeluiden, klanken, stemvorken en handgebaren, altijd afgestemd op en in overeenstemming met wat op dat moment het beste voor jou is.

Christina:

 

Mayawijsheid en Zonnezegels

In de eeuwenoude wijsheid van de Maya’s wordt geloofd dat bij onze geboorte een prachtige goudkleurige afdruk met ons meekomt en die we tijdens ons verblijf hier op aarde met ons meedragen. Deze afdruk omvat onze kwaliteiten en valkuilen en wordt ook wel een ‘zonnezegel’ genoemd. Ze vormen als het ware een wezenlijk deel van wie we zijn en samen met onze handen en voeten schenken ze ons de creatieve kracht om volledig onszelf te zijn en ons levenspad te bewandelen. Ik wil graag een stukje van de oude wijsheid van de Maya’s met je delen, waarin we leren om naar de natuur te kijken in verbinding met ons innerlijk zelf. Ook zal ik je vertellen onder welk zonnezegel je bent geboren, en welke zonnezegels als het ware familie van elkaar zijn, met de bijbehorende energieën.

Wat kun je verwachten

Het verborgen verhaal achter jouw geboorte: Ontdek de betekenis en invloed ervan.

Een prenatale opstelling 

Jouw kwaliteiten en valkuilen

Zonnezegels en Maya wijsheid

Acupressuur, klankschalen en stemvorken

Meditatie, ontspanning en healing

De verbinding met jezelf en in relatie tot anderen

 

Heerlijke lunch

 

Laat jezelf stralen vanuit jouw unieke gouddruk!

Ontdek het verborgen draaiboek van jouw leven en ontrafel de mysteries die je identiteit vormen en reserveer nu jouw plek!

Jouw investering is 147 euro. 

Deze retraite dag wordt gegeven op 7 juli van 9:30 -17:00 uur

Wij kijken ernaar uit om je te verwelkomen! 

Locatie Bataafseweg 20 Winterswijk 

Back To Top