Skip to content

Privacyverklaring
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher van Praktijk Thuiskomen bij Jezelf, gevestigd aan Beatrixpark 2 7101 BN Winterswijk, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beatrixpark 2
7101 BN Winterswijk
Susan 06-10673906

Heidi 06-10486378
www.praktijkthuiskomenbijjezelf.nl

Susan Hijink en Heidi Canter Visscher zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Praktijk Thuiskomen bij Jezelf en zij zijn te bereiken via info@praktijkthuiskomenbijjezelf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
gezondheid, achtergrondgegevens uit jouw verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden bewaard gedurende het adviestraject, om goederen en diensten bij je af te leveren, om de nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je betaling af te kunnen handelen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Personalia, adresgegevens en e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard gedurende het adviestraject om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker Susan Hijink of Heidi Canter Visscher) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf)  gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkthuiskomenbijjezelf.nlOm er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Susan Hijink en Heidi Canter Visscher (Praktijk Thuiskomen bij Jezelf) nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkthuiskomenbijjezelf.nl

Back To Top